Usein kysyttyä: SpeedCut™ .325 -teräketju

SpeedCut™ .325 -teräketju suunniteltiin vastaamaan vaativien ammattilaiskäyttä-jien tarpeisiin – puunhoitajien, metsureiden ja maanomistajien. Optimoituna sa-hoille, joiden moottorin iskutilavuus on alle 55 cc, SpeedCut™ .325 -teräketju on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellinen leikkausnopeus työn tuottavuuden mak-simoimiseksi.

SpeedCut™ on tällä hetkellä saatavissa vain .325 -jaolla.

Sahausrako on leikkauspinnan leveys. Mitä leveämpi leikkauspinta, sitä enemmän vastustusta leikkauksessa. Luomalla kapean leikkauspinnan SpeedCut™-teräketju pystyy liikkumaan leikkauksen läpi nopeammin kuin vakiosahausraon teräketju.

SpeedCut™ .325 -teräketjussa on .050 vetolenkit, joita voidaan käyttää kaikkien .050 eli 1,3mm vetolenkkisten terälaippojen. Teräketjun runko on suunniteltu ka-peammalle sahausraolle ja kevyemmälle leikkaukselle. Parhaisiin tuloksiin Oregon suosittelee yhteensopivaa SpeedCut™ -teräketjua ja kapean sahausraon Speed-cut™-, Micro-lite™- tai Pixel-terälaippaa.

SpeedCut™-hammas on suunniteltu imitoimaan käsinviilatun teräketjun tarkkuut-ta. Micro chisel® -hampaassa on pyöristetty kulma nopeampaa leikkausta ja kun-nossapidon helppoutta varten. Ainutlaatuisen hammasmuodon ja erityisen leveän kaulurin (alue leikkauspinnan ja syvyyssäädön välillä) yhdistelmä johtaa hampaa-seen, joka on poikkeuksellisen helppo pitää kunnossa.

SpeedCut™ ei ole tällä hetkellä saatavissa kapean sahausraon täydellä talttaham-paalla. Oregon tarjoaa täyden talttahampaan vakiosahausraon .325 -teräketjun mallinumerolla 20LPX.

SpeedCut™ .325 -teräketju valmistetaan Kanadassa Guelphissä, Ontarion valm-istuslaitoksessamme.

Oregon suosittelee 3/16”-viilaa 35 asteen ylälevyn kulmalla. Ylälevyn etäisyyden syvyyssäädöksi suositellaan .025”.

Lubri-Well™ on nyt Lubritec™ – Oregonin seuraavan sukupolven voitelujärjest-elmä. Lubritec™ on suunniteltu pidentämään terälaipan ja teräketjun käyttöikää suuntaamalla öljyn paremmin leikkausjärjestelmän kriittisille alueille – terälaipan kiskoille ja teräketjun niittisaumoihin.

SpeedCut™ .325 -teräketju valmistetaan Oregonin ainutlaatuisesta, patentoidusta OCS01-terässeoksesta. OCS01 on suunniteltu toimittamaan ylivertainen kestävyys useissa eri leikkausolosuhteissa ja ympäristön lämpötiloissa.

SpeedCut™.325 -teräketju (95TXL) korvaa Oregonin 95VPX -teräketjusarjan.

Oregon liitoslenkit ja esiniitatut liitoslenkit, vetolenkit ja hampaat.

SpeedCut™ .325 -teräketju käyttää uudentyyppistä dry-touch-öljyä ruosteenes-toon. Uusi öljy tarjoaa pidemmän korroosiokestävyyden ja on helpompi käsitellä pakkauksesta purettaessa kentällä.

SpeedCut™ .325 -teräketjut ovst saatavissa vastaavilla myyntipakkausmäärityksillä kuin 95VPX.

SpeedCut™ .325 -teräketju sisältää Vibe-Ban®-ominaisuuden, joka on suunniteltu vähentämään ergonomista tärinää vähintään 25 %.

Usein kysyttyä: Kevyet ammattimaiset terälaipat

Oregon tarjoaa erityyppisiä kevyitä ammattimaisia terälaippoja, jotka on valmistet-tu eri käyttösovelluksiin.

SpeedCut™-terälaipoissa on Oregonin kapean sahausraon mallitekniikka ja ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä SpeedCut™ .325 -teräketjun kanssa. Speed-Cut™-järjestelmä on optimoitu tarjoamaan maksimaalinen sahausnopeus sahoille, joiden iskutilavuus on alle 55 cc.

Oregonin insinöörit ovat suunnitelleet nokan komponentit uudelleen alusta al-kaen. Uudet materiaalit, valmistusprosessit ja mallit yhdistyvät tarjoamaan par-haan ketjupyöränokan ikinä. Uudet rullalaakerit ja roskatiiviste työskentelevät sopusoinnussa vähentääkseen kitkaa ja pitääkseen öljyä järjestelmässä samalla vähentäen roskien sisäänpääsyä.

Oregon® on yhdistänyt tehostetun lämpökäsittelyprosessin kestävämpään 4150 chromoly -teräslaminaattiin luomaan kestävimmät laminoidut terälaippakiskot.

Oregonin insinöörit ovat käyttäneet tekniikkaa ilmailuteollisuudesta liimaamaan kevyen alumiiniytimen vahvoihin teräksisiin sivulaminaatteihin. Uusi suunnittel-uarkkitehtuuri tarjoaa kevyimmän ja vahvimman laminoidun terälaipan, jonka olemme ikinä valmistaneet.

Uusi valmistusprosessi on kehitetty varmistamaan terälaipan uran pysymisen maa-littomana. Kun maali pidetään pois terälaipan urasta, ketjurata pysyy todellisem-pana, mikä vähentää kiskojen kulumista ja ketjun irtoamista.

Lubritec™-voitelujärjestelmä on suunniteltu suuntaamaan voitelun sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Viisto Lubritec™-öljykanava on suunniteltu suuntaamaan voitelu ketjun vetolenkkeihin, jotka nostavat öljyä terälaipan kiskoihin ja ket-jun niitteihin – vähentäen terälaipan kiskon kulumista ja pidentäen teräketjun käyttöikää.

Oregonin uudet kevyet ammattimaiset terälaipat valmistetaan uudella huippulu-okan automatisoidulla tuotantolinjallamme Fuzhoussa, Kiinan valmistuslaitokses-samme.

Kevyet ammattimaiset terälaipat korvaavat Pro-Lite®-terälaipat.

Oregon® on Oregon Tool, Inc.:in rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut merkit ovat niiden kunkin omistajan omaisuutta.