Yleiset sahan käyttöturvaohjeet:

Kun olet selvillä moottorisahan perusasioista ja käyttötavoista, takaisku ja muut odottamattomat tilanteet eivät säikäytä. Samalla saat sahasta täyden hyödyn eikä sen käyttöikä lyhene tarpeettomasti.

1. Lue valmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen moottorisahan käyttöä.

2. Älä käytä moottorisahaa, kun olet väsynyt tai nauttinut alkoholijuomia tai jos olet ottanut reseptillisiä tai reseptittömiä lääkkeitä.

3. Käytä turvajalkineita, vartalonmyötäisiä vaatteista, suojakäsineitä sekä silmän-, kuulon- ja päänsuojaimia. 

4. Pidä sahaa tukevasti molemmin käsin niin, että peukalot ja sormet ovat sahan kummankin kahvan ympärillä. Ota oikealla kädellä kiinni sahan takakahvasta (kaasu) ja vasemmalla kädellä etukahvasta, vaikka olisit vasenkätinen. Tukeva ote auttaa hallitsemaan sahaa takaiskun tai muun odottamattoman tilanteen sattuessa. Pidä moottorisahan kahvat kuivina, puhtaina sekä puhtaina öljystä ja polttoaineesta, jotta ote ei lipeä ja jotta sahaa voi hallita hyvin. 

5. Moottorisahat on suunniteltu käymään täyttä nopeutta. Käytä sahatessasi koko ajan täyttä kaasua, jotta tuottavuus, jaksaminen ja työturvallisuus eivät kärsi.

6. Seiso sahatessasi hieman sivussa poissa ketjun ja terälevyn tieltä, jotta et loukkaannu, vaikka menettäisit sahan hallinnan. 

7. Kanna moottorisahaa moottori sammutettuna ja niin, että terälevy ja ketju ovat takana ja äänenvaimennin kaukana vartalosta. Käytä sahan kuljetuksen aikana asianmukaista terälevyn suojusta.

8. Älä yritä kurkottaa liian pitkälle äläkä sahaa yli hartiakorkeudella. Sahaa on erittäin vaikea hallita hankalissa asennoissa.

9. Älä käytä moottorisahaa puussa tai tikkailta, ellet ole saanut tarvittavaa koulutusta ja ellei sinulla ole tarvittavaa varustusta. Voit menettää tasapainon sahan tuottamien voimien tai sahattavan materiaalin liikkeiden vuoksi.

10. Joihinkin sahaustöihin tarvitaan erityiskoulutusta ja -taitoja. Muista, että hyvää harkintakykyä ei korvaa mikään. Jos olet epävarma, ota yhteys ammattilaiseen.

11. Estä takaisku varmistamalla, että alue, jolla sahaat, on esteetön. Älä anna terälevyn kärjen koskettaa tukkiin, oksaan tai muuhun esteeseen, kun käytät sahaa. Älä sahaa teräslanka-aitojen lähellä tai sellaisilla alueilla, joilla on irtonaista lankaa tai romulankaa.

12. Aloita puiden sahaaminen vasta, kun olet raivannut työskentelyalueen, varmistanut tukevan seisoma-asennon ja suunnitellut reitin, jota pitkin poistut kaatuvan puun tieltä

14. Sahaa pieniä pensaita ja nuoria puita erittäin varovasti, koska ohut puu voi tarttua ketjuun ja piiskautua sinua kohti tai horjuttaa tasapainoasi.

15. Kun sahaat jännityksessä olevaa oksaa tai nuorta puuta, varo, ettei oksa tai saha osu sinuun, kun jännitys vapautuu.

16. Pidä sivulliset poissa moottorisahan läheltä, kun käynnistät tai käytät sahaa. Pidä sivulliset ja eläimet poissa työalueelta. 

17. Pidä koko kehosi kaukana ketjusta, kun moottori on käynnissä.

18. Älä käytä vioittunutta, väärin säädettyä tai osittain koottua moottorisahaa. Varmista, että ketju pysähtyy, kun kaasuvipu vapautetaan. Jos olet epävarma sahan mekaanisesta kunnosta, ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.

19. Noudata moottorisahan valmistajan teroitus- ja huolto-ohjeita. Ketjun teroitukseen kuuluu kaksi vaihetta: leikkuureunan teroitus ja syvyyssäätöhampaiden säätö. Jos olet epävarma, ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen ohjeita tai korjausta varten.

20. Käytä vain valmistajan määrittämiä vaihtoterälevyjä ja -ketjuja tai vastaavia. Terälevyn ja ketjun laatu vaikuttaa tehon lisäksi takaiskuturvallisuuteen.

21. Pidä ketju riittävän kireällä. Löysällä oleva ketju voi irrota terälevyltä ja osua käyttäjään.

22. Muut kuin omistajan huolto-ohjeissa mainitut moottorisahan huoltotoimet on jätettävä ammattitaitoisen moottorisahahuollon tehtäviksi. Huoltojen virheellinen suorittaminen voi vaurioittaa sahaa ja aiheuttaa vaaraa käyttäjälle. Jos esimerkiksi vauhtipyörä irrotetaan väärillä työkaluilla tai jos vauhtipyörää pidetään paikallaan väärällä työkalulla kytkimen irrottamiseksi, vauhtipyörän pinta voi vaurioitua ja lopulta vauhtipyörä voi särkyä.

23. Käsittele polttoainetta varovasti. Siirrä moottorisaha vähintään kolmen metrin päähän tankkauspaikasta ennen moottorin käynnistämistä. Älä tupakoi, kun tankkaat moottorisahaa. Käytä bensiinikäyttöisiä moottorisahoja vain paikoissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

TERÄKETJUA KOSKEVIA NEUVOJA:

1. Teräketju on tarkoitettu vain puun sahaamiseen. Älä sahaa muita materiaaleja äläkä annan ketjun osua kiviin tai likaan käytön aikana. Muista, että teräketju liikkuu yli 80 kilometrin tuntivauhtia. Näin ollen jo sekunnin kosketus kiveen tai maahan hankaa jokaista leikkuuhammasta toistakymmentä kertaa. 

2. Älä koskaan yritä sahata tylsällä ketjulla. Terävä ketju uppoaa puuhun kevyesti ja leikkaa tehokkaasti. Tylsä ketju tuottaa hienoa purua, mikä on sen merkki, että ketju tarvitsee huoltoa.

3. Pidä ketju oikealla kireydellä ja käytä laadukasta voiteluainetta, jotta terälevy ja ketju kestävät mahdollisimman pitkään.

4. Käytä vain vähäisen takaiskun teräketjua, ellet sinulla ole takaiskutilanteissa toimimiseen tarvittavaa taitoa ja koulutusta.