Sahaus kylmässä kelissä:

Jäätyneen puun sahaaminen kylmissä oloissa ja lumessa voi nopeuttaa ketjun kulumista ja mahdollisesti vioittaa sitä. Pidä kylmien olojen aiheuttama kuluminen mahdollisimman pienenä noudattamalla seuraavia ohjeita.

ÖLJY – Käytä tavallista ohuempaa teräketjuöljyä tai laimenna öljyä sekoittamalla siihen 25 prosenttia puhdasta kerosiinia tai dieselöljyä. Käytä laimennettua öljyä kaksinkertainen määrä tavalliseen nähden ja varmista, että ketjun voitelu toimii. 

KIREYS – Pidä teräketju oikeassa kireydessä. Tarkista ja säädä kireys usein.

LEIKKUUHAMPAAT – Pidä leikkuuhampaat terävinä. Teroita ne tunnin välein tai tarvittaessa useammin. Älä sahaa tylsällä terällä.

SYVYYSSÄÄTÖHAMPAAT – Leikkuuhampaiden leikkaussyvyys riippuu hampaiden etuosan eli syvyyssäätöhampaan korkeudesta. Tarkista ja säädä syvyyssäätöhampaiden korkeus aina teroituksen yhteydessä.

TERÄ – Pidä terän ura puhtaana ja öljyreiät auki. Käännä symmetrinen terä toisin päin kulumisen tasaamiseksi.

KETJUPYÖRÄ – Vaihda ketjupyörä kahden ketjun jälkeen tai tarvittaessa useammin. Lue moottorisahan mukana toimitettu käyttöopas huolellisesti.