Metsäkoneketjut:

Harvesterin, suorittimen, katkontakoneen ja karsintakoneen ketjun katkeaminen:

Tällä sivulla esitetään tietoja, jotka liittyvät mekaanisten metsänhoitolaitteiden teräketjun katkeamiseen. Seuraavat tiedot koskevat ammattikäyttäjiä ja teräketjulaitteiden valmistajia.

Seuraavien suositukset auttavat suojautumaan loukkaantumiselta ja hyödyntämään mekaanisiin metsänhoitolaitteisiin liittyvät työnsäästömahdollisuudet.

Mekaaninen metsänhoitolaite kuormittaa merkittävästi teräketjua. Tämän vuoksi käyttäjän on noudatettava ohjeita, joiden tarkoituksena on minimoida ketjun katkeamisen ja loukkaantumisen vaara. Lue laitteen mukana toimitettu käyttöopas huolellisesti. Noudata tarkasti valmistajan turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Seuraavat tiedot eivät korvaa tietoja, jotka esitetään laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Ketjun katkeamista tutkitaan parhaillaan. Sen syistä, seurauksista ja loukkaantumisten ehkäisytavoista tiedetään paljon, mutta vielä on paljon selvitettävää. Tuoreimmat tiedot päivitetään tälle sivustolle.

Mitä ketjun katkeamisessa tapahtuu?

Ketjun katketessa teräketjun vaurioituneen ketjun päästä irtoaa pala tai paloja. Ketjun katkeaminen saattaa aiheuttaa käyttäjien ja sivullisten vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Ketju katkeaa yleensä laitteen käyttöpään lähellä, mutta se voi tapahtua myös terälevyn kärjen alueella. 

Alan tutkimusten mukaan keskimäärin kaksi prosenttia ketjujen särkymisistä saattaa johtua katkeamisesta.

Miten katkeamisen vaaraa voidaan vähentää?

1. Käyttäjät ja sivulliset eivät koskaan saa olla terän tasalla, kun ketju liikkuu.

2. On käytettävä asianmukaista suojamateriaalia.

3. Ketjun nopeusa saa olla enintään 40 m/s hammasjakoa 0,404 noudattavan OREGON® Harvester -ketjun osalta ja enintään 35 m/s hammasjakoa 3/4 noudattavan OREGON® Harvester -ketjun osalta.

4. Ketjupyörän lähelle on asennettava ketjusuoja.

5. Sivullisten on pysyttävä vähintään 70 metrin päässä harvesterista.

6. Ketjut on tarkastettava usein. Vaurioituneet tai halkeilleet ketjut on poistettava käytöstä.

7. Käytä vain uusia OREGON®-osia.

8. Alan suosituksen mukaan ketju on poistettava käytöstä toisen särkymisen jälkeen.

9. Poista tylsät ja kuluneet ketjut käytöstä.

10. Teroita OREGON®-ketjut OREGON®-tehtaan määritysten mukaisesti.

11. Käytä riittävästi teräketjuöljyä.

12. Pidä ketju oikealla kireydellä.

13. Vaihda ketjupyörä, kun siinä näkyy kulumisen merkkejä.

Mitä ketjun katkeaminen tapahtuu?

Ketjun katkeamiseen kuuluu kaksi katkeamista. Ensin ketjun lenkki katkeaa ja muodostaa kaksi eri päätä. Toinen pää liikkuu ketjupyörän tai terän kärjen ohi, minkä jälkeen sen vauhti kiihtyy nopeasti ketjun pään sivalluksenomaisen liikkeen vuoksi. Tämä aiheuttaa toisen katkeamisen, jossa irrroneet pienet osat sinkoutuvat eri suuntiin erittäin suurella nopeudella. 

Etenkin terälevyn tasalla olevat osat voivat lentää moneen eri suuntaan.

Miltä näyttää tavallinen ketjun katkeamisessa irronnut osa?

Vaarallisimmat irronneet osat koostuvat kuvan mukaisesti yhdestä neljään osasta:

Voidaanko mekaanisessa metsänhoidossa esiintyvät ketjurikot ja niihin liittyvät loukkaantumiset estää kokonaan? 

Ei voida. Käyttäjien on aina suhtauduttava käynnissä olevaan ketjuun ja terään kuin ladattuun aseeseen.